มูลนิธิอีสตาร์

ใน 192 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่พระกิตติคุณมาถึงประเทศไทย
มีเพียง 6% ของหมู่บ้านที่ข่าวประเสริฐเข้าถึง

ทุกนาทีในประเทศไทยจะมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนโดยที่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูเลย