ประวัติของมูลนิธิอีสตาร์

มูลนิธิอีสตาร์ได้เริ่มก่อตั้งโดย ดไวท์ มาร์ติน และ แมรี เคย์ มาร์ติน ในเดือน สิงหาคม ปี 2009 อย่างไรก็ตาม จะย้อนไปเมื่อปี 1948 ตอนที่คุณพ่อและคุณแม่ของ อาจารย์ดไวท์ มาเมืองไทยและเป็นมิชชันนารีโปรเตสแตนต์แห่งแรกในจังหวัดนครพนม อาจารย์ ดไวท์ เกิดเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของท่านรับใช้อยู่ในจังหวัดติดแม่น้ำโขงที่ห่างไกลนี้ และเป็นที่ที่ท่านจะพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและผู้คนในประเทศนี้

หลังจากจบชั้นมัธยมปลายแล้ว อาจารย์ ดไวท์ ได้จากประเทศไทยไปเรียนต่อ ระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอเมริกา ท่านได้สมรสกับคุณ แมรี เคย์ และเริ่มต้นทำอาชีพธุรกิจ ดูแลครอบครัว และได้รับปริญญาโทในด้านการจัดการเทคโนโลยี ในที่สุดอาจารย์ได้ ก่อตั้ง บริษัท ซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าท่านได้จากประเทศไทยไปเป็นเวลานานหลายปี แต่ท่านไม่เคยลืมสถานที่ที่ท่านได้เติบโตมา และเป็นดังที่พ่อแม่ของท่านได้รับ ท่านเริ่มรู้สึกถึงการทรงเรียกจากพระเจ้า เพื่อที่จะมารับใช้กับคนไทย หลังจากนั้นในปี 2006 อาจารย์ ดไวท์ และ แมรี เคย์ ก็ได้ย้ายมาที่ประเทศไทย

อาจารย์ดไวท์ มาร์ติน ได้เริ่มติดต่อกับผู้คนและคริสตจักรในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก อาจารย์ ดไวต์ มีพื้นฐานและความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว อาจารย์สร้างความสัมพันธ์กับผู้นำคนสำคัญ อาจารย์ได้สร้างความสัมพันธ์หลักที่สำคัญบางอย่างกับผู้นำซึ่งได้รู้จักและรับอิทธิพลจากพันธกิจงานรับใช้ของครอบครัวอาจารย์เอง โดยใช้ทักษะทางธุรกิจและประสบการณ์ที่ได้รับจากอุตสาหกรรมซอฟแวร์มากว่าสามสิบปี ท่านเริ่มต้นมุ่งมั่น เพื่อนำข้อมูลวัสดุ และทรัพยากรคริสเตียนนับพัน ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับคนไทยให้ "กลับมีชีวิตอีกครั้ง" ในรูปแบบดิจิตอล ที่สามารถเข้าถึงได้

เพียงไม่กี่เดือนของการเดินทางมาถึงประเทศไทย ได้เกิดคุณค่าในงานของท่านที่ได้รับการยอมรับจากผู้นำคริสตจักรไทย และได้เชิญท่านเข้าร่วม กันในโครงการและพันธกิจอื่น ๆ รวมทั้งการดูแลปรับปรุงรักษาสถิติข้อมูลคริสตจักรในประเทศไทย หลายพันธกิจและโครงการอื่น ๆ ที่ต้องการเทคนิคและทักษะทางธุรกิจ ท่านจะติดตามช่วยเหลือทันที การเติบโตที่เพิ่มขึ้นนี้ยังช่วยขยายงานพันธกิจของคุณแมรี่ เคย์ โดยการที่เธอได้ใช้ประสบการณ์ในด้านห้องสมุด วิทยาศาสตร์ และประสบการณ์การทำงานในการจัดการสำนักงานรวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กร เธอยังมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงห้องสมุดของ วิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม่ และให้คำปรึกษาแก่หญิงสาวที่ทำงานกับเธอด้วย

Dwight & Mary Kay are supported by Crossties Asia, a Birmingham, AL based non-profit.