มูลนิธิอีสตาร์

แผนที่แสดงจำนวนคริสเตียน

วิธีการใช้แผนที่

เมื่อต้องการเลื่อนเพื่อดูแผนที่ ให้ท่านคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเคลื่อนไปตามตำแหน่งที่ท่านต้องการหากต้องการย่อ/ขยายแผนที่ ให้ใช้ล้อเลื่อนของเมาส์หรือแถบเลื่อนย่อ/ขยายทางด่านซ้ายของแผนที่ หากต้องการดูข้อมูลของแต่ละจังหวัด คลิกเมาส์ไปที่จังหวัดที่ท่านต้องการชม ข้อมูลจังหวัดจะแสดงขึ้นบนหน้าต่าง หากต้องการดูข้อมูลระดับอำเภอ คลิกเลือกที่ “คลิกเพื่อดูอำเภอ” ข้อมูลของระดับจังหวัดจะหายไปและแผนที่จะแสดงข้อมูลในระดับของอำเภอ จากหน้าต่าง “คลิกเพื่ออำเภอ” ท่านสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลระดับจังหวัดหรือเข้าไปดูข้อมูลระดับตำบลต่อไปก็ได้

คลิกที่นี่เพื่อแสดงแผนที่แบบเต็มหน้าจอ