มูลนิธิอีสตาร์

แผนที่ที่ตั้งคริสตจักร

คำแนะนำ
  • แต่ละสีของจุดบ่งบอกถึงสังกัดของคริสตจักร
  • ใช้ กล่อง “ตัวเลือกการค้นหา” คลิกเลือกเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือมากกว่า จากนั้นคลิก ค้นหา
  • รายละเอียดข้อมูลคริสตจักรจะแสดงเมื่อท่านคลิกที่จุดนั้นๆ

คำจำกัดความ

  • คริสเตียน คือผู้ที่เป็นสมาชิกของคริสตจักร
  • คริสตจักรมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปที่นมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรใหญ่ใดๆ
  • ขนาดของคริสตจักร รวมถึงคริสตจักรขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองใหญ่ไปจนถึงคริสตจักรบ้านทั่วประเทศ
  • นับเฉพาะคริสตจักรโปรเตสแตนต์

คลิกที่นี่เพื่อเข้าแบบเต็มหน้าจอ

หมายเหตุ
  • ขณะนี้ คริสตจักรส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพิกัดจีพีเอส (GPS) ที่ถูกต้อง
  • มีเพียงข้อมูลของระดับตำบลเท่านั้นที่ถูกต้องแม่นยำ
  • หากท่านพบคริสตจักรที่ขาดหายไปจากระบบนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยคลิกจากลิงก์นี