มูลนิธิอีสตาร์สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่อยู่ของคริสตจักร เพื่อพันธกิจของท่านได้ 

เรามีการอัพเดที่อยู่ของคริสตจักรทุกวัน

สติ๊กเกอร์ที่อยู่คริสตจักรสามารถพิมพ์ออกมาได้ทุกคริสตจักรหรือบางส่วนก็ได้ ตัวอย่างเช่น สติ๊กเกอร์พิมพ์ตามสังกัดของคริสตจักร ตามภาค หรือตามจังหวัดทั่วประเทศหรือตามภาษานมัสการ 

เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเพื่อแจ้งให้กับศิษยาภิบาลและคริสตจักรในพันธกิจของท่านและเพื่อคริสตจักรจะสามารถเชื่อมต่อกับท่านได้อีกด้วย

หมายเหตุ: เราพิมพ์สติ๊กเกอร์เฉพาะสำหรับโครงการพันธกิจเท่านั้น และจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อขายหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ไดๆ

ต้องการสั่งสติ๊กเกอร์โปรด อ่านเอกสารฉบับนี้ก่อน จากนั้น จึงติดต่อเรา

สติ๊กเกอร์ที่อยู่คริสตจักรสำหรับส่งจดหมาย