นี่คือโปรแกรม Harvest ที่สามารถช่วยพันธกิจของท่าน:

  1. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคริสตจักร
  2. เก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลพันธกิจหรือกลุ่มของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพบนคริสตจักร
  3. เชื่อมต่อกับคริสตจักรและผู้นำผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ส่งจดหมายและสื่อสังคมออนไลน์
  4. ทำวิจัยโดยใช้ข้อมูลของคริสตจักรที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหรือกลุ่มของท่าน
  5. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรที่ท่านเป็นพันธมิตรด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อ อาจารย์ดีไวท์ มาร์ติน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หากต้องการดูวิดีโอของ Harvest ให้คลิกที่นี่มูลนิธิอีสตาร์ ได้เปิด อนุญาตให้สำหรับสังกัดและองค์กรเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล Harvest